Dette må du vite om kontroll av gaffeltruck

Gaffeltrucker spiller en kritisk rolle i mange bransjer, fra lagerstyring til byggearbeid og mer. Det er derfor viktig å sikre at disse kraftige kjøretøyene er i topp stand, både for å opprettholde effektivitet og for å sikre arbeidsplassikkerheten. I denne artikkelen vil vi utforske vedlikehold og daglig kontroll av gaffeltruck, i tillegg til å svare på noen vanlige spørsmål om å kjøre gaffeltruck i Norge. 

Lovgivning om gaffeltruck i Norge

I Norge er det streng lovgivning rundt bruk av gaffeltrucker. Dette inkluderer krav til sertifisering, vedlikehold og sikkerhet. Det er viktig å være kjent med disse lovene for å sikre at din virksomhet overholder alle relevante forskrifter.

Vedlikehold av gaffeltruck 

Regelmessig vedlikehold er nøkkelen til lang levetid og optimal ytelse for din gaffeltruck. Dette inkluderer regelmessig smøring av bevegelige deler, kontroll av hydrauliske slanger for lekkasjer og slitasje, og regelmessig inspeksjon av dekkene for skader. Det er også viktig å kontrollere bremsesystemet, styresystemet, og løftemekanismen for eventuelle problemer. 

Daglig kontroll av gaffeltruck 

I tillegg til regelmessig vedlikehold, er det viktig med en daglig kontroll for å sikre at trucken fungerer som den skal. Dette kan inkludere en visuell inspeksjon for skader, sjekk av olje- og væskenivåer, og en funksjonstest av alle kontroller. Det er også viktig å kontrollere at sikkerhetsutstyr som setebelter og nødstopp fungerer som de skal. 

Last ned vår gratis sjekkliste for daglig kontroll av en gaffeltruck 

Skjema for daglig kontroll av truck

Sikkerhet rundt gaffeltruck

Sikkerhet er en hovedprioritet når det gjelder bruk og vedlikehold av gaffeltrucker. Her er noen viktige punkter å huske på:

  • Alltid bruk personlig verneutstyr: Dette kan inkludere hjelm, vernesko, refleksvester, og hanskene. Disse elementene hjelper med å beskytte operatøren i tilfelle av en ulykke.
  • Begrens hastigheten: Gaffeltrucker skal alltid kjøres med en sikker hastighet. Høy hastighet kan øke risikoen for ulykker.
  • Last sikkert: Lasten skal alltid være sikkert festet og balansert for å forhindre at den faller av.
  • Tren på bruk av gaffeltruck: Bare de som er tilstrekkelig opplært og sertifisert bør operere en gaffeltruck. I Norge må man ha truckførerbevis for å kjøre en gaffeltruck.

Sakkyndig kontroll av truck

Sakkyndigkontroll av gaffeltruck er en nødvendig prosedyre som sikrer at gaffeltrucker er i forsvarlig og trygg stand for bruk. Denne kontrollen utføres av en sakkyndig person eller organisasjon, som har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å vurdere gaffeltruckens tekniske tilstand, inkludert sikkerhetsutstyr og generell driftssikkerhet. Sakkyndigkontroll innebærer en grundig gjennomgang av truckens mekaniske komponenter, løftefunksjoner, bremser, styring, samt en vurdering av dens generelle vedlikeholdsstatus.

I Norge er sakkyndigkontroll av gaffeltrucker regulert av Arbeidstilsynet og det er krav om regelmessig inspeksjon. Frekvensen av inspeksjonen kan variere, men det er vanlig med årlige kontroller. Formålet med disse kontrollene er å forebygge ulykker og sikre et trygt arbeidsmiljø for de som bruker og arbeider rundt disse maskinene.

Løfteutstyr: Få full kontroll!

Onix Work er en digital løsning som hjelper bedrifter med å holde orden på sine sakkyndige kontroller, inkludert årskontroller for gaffeltrucker. Med Onix kan man enkelt samle og organisere alle relevante dokumenter på ett sted. Dette kan omfatte tekniske spesifikasjoner, vedlikeholdshistorikk, inspeksjonsrapporter, sertifiseringer og mer. Dette bidrar til å forenkle vedlikeholdsplanleggingen og sikrer at all nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig.

Onix Work tillater også opprettelse og gjennomføring av digitale sjekklister. Videre kan operatørene av gaffeltrucker gis direkte tilgang til lovpålagte dokumenter gjennom en QR kode. Dette sikrer at de alltid har tilgang til oppdatert og relevant informasjon om truckens status og vedlikeholdshistorikk, noe som bidrar til å forbedre både sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen.

 

Ofte stilte spørsmål 

Er det lov å kjøre gaffeltruck på offentlig vei? 

Ja, det er tillatt å kjøre gaffeltruck på offentlig vei i Norge, men det er spesielle krav som må oppfylles. Gaffeltrucken må være registrert, forsikret, og føreren må ha riktig sertifikat. Det er også viktig å merke seg at gaffeltrucken skal være utstyrt med nødvendige lys og reflekser. 

Skal det være parkeringsbrems på trucker? 

Ja, ifølge Arbeidstilsynet skal alle trucker være utstyrt med en effektiv parkeringsbrems. 

Hvilket begrep bruker norsk lov om truck? 

Norsk lov bruker termen "truck" for å beskrive denne typen kjøretøy. Den spesifikke lovgivningen som omhandler bruk av truck er "Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav". 

Hvilken form har understøtteflaten på en motvektstruck? 

Understøtteflaten på en motvektstruck er vanligvis rektangulær. Understøtteflaten er området mellom hjulene som er i kontakt med bakken. 

Hvor mange timer må man ha på truck? 

For å få truckførerbevis, kreves det et kurs som har en varighet på minimum 56 timer. Dette inkluderer både teoretisk og praktisk opplæring. 

Er det lov å kjøre truck uten sertifikat? 

Nei, det er ikke lov å kjøre en truck uten gyldig truckførerbevis i Norge. Ifølge Arbeidstilsynet krever bruk av truck i arbeidssammenheng at føreren har dokumentert sikkerhetsopplæring. 

Hva er forskjellen på T1 og T2? Hvilken truck er T1? Hva er T2 truck? 

T1 og T2 er kategorier av trucker i henhold til EN 1525 standarden. 

T1-kategorien inkluderer motvektstrucker med sentrert last, dvs. hvor lasten er plassert mellom hjulene både når det gjelder bredde og lengde. Et eksempel på dette kan være en standard motvektstruck. 

T2-kategorien omfatter sidelaster, hvor lasten er plassert på den ene siden av trucken. Dette er spesielt nyttig i trange områder, og når man håndterer lange gjenstander som tømmer eller stålplater. 

For å avslutte, vedlikehold og daglig kontroll av din gaffeltruck er essensielt for å sikre både effektivitet og sikkerhet på arbeidsplassen. Husk alltid å følge lokale lover og forskrifter når du bruker en gaffeltruck, og sørg for at du har riktig opplæring og sertifisering for å kjøre trygt. 

Skjema for daglig kontroll av truck

Want to learn more? Get in touch!

Log into Onix Work